Qualit projekty
Vedení staveb

Toto je nejmladší kapitola z činností našeho projektového studia, kterou se zabýváme. Jak ukazuje stále větší zájem zákazníků do budoucna bude nabývat na větším významu i pro drobné stavebníky rodinných domů, tak jak je již dnes zvykem v zahraničí a ne jen pro velké investorské a developerské celky. V závislosti na možnostech a přáních zákazníka doporučíme optimální způsob organizace provádění stavby. Od toho se posléze odvine i rozsah námi vykonávaných činností. Autorský dozor - vykonáváme nad námi dodanými projekty v rozsahu a s kompetencemi individuálně ujednanými dle požadavků investora. Obecně lze říci, že spočívá v kontrole souladu PD s vlastním prováděním stavby. Technický dozor investora (TDI) - dříve stavební dozor vykonáváme nad námi dodanými projekty i ostatními projekty opět v rozsahu a s kompetencemi individuálně ujednanými dle požadavků investora. Ve zkratce je možné rozdělit tuto činnost do tří okruhů:

  1. technický dohled - zodpovídá za správné technické provedení stavby nejen investorovi, ale i veřejnoprávním orgánům, dodržování časového harmonogramu postupu výstavby a technologické kázně.
  2. finanční dohled - kontrola čerpání nákladů stavby, kontrola rozestavěnosti v závislosti na čerpání finančních záloh, dohled nad dodržováním rozpočtu.
  3. právní dohled - vedení stavebního deníku ( jediný právní doklad o průběhu stavby ), kontrola provádění revizí, zkoušek, shromažďování dokumentů potřebných pro kolaudační řízení - příprava podkladů pro kolaudaci. Zastupování investora při jednání s veřejnoprávními orgány a správci sítí.
Qualit projekty© Copyright Qualit projekty | Projektová kancelář, stavební dozor | Všechna práva vyhrazena. Tvorba webových stránek AiVision s.r.o.