Qualit projekty
Rozpočty, harmonogramy

Stavební rozpočty

Součástí našich komplexních služeb jsou také stavební rozpočty.

V oblasti stavebnictví, stavebních rozpočtů a harmonogramů se pohybujeme již řadu let. Z tohoto důvodu jsme vám schopni zpracovat podrobný stavební rozpočet širokého rozsahu.

Co je stavební rozpočet a k čemu se používá?

Stavební rozpočet představuje hlavní dokument, podle něhož se řídí celá stavba. Stavební rozpočet obsahuje veškeré položky včetně cen a také s množstvím fakturované práce. Výsledky této práce, čili stavební rozpočty, můžete dále využít například ke kontrole stavby v průběhu jejího průběhu.

Tvorba stavebního rozpočtu – to je část, kterou můžete zcela ponechat na nás. K jeho sestavení nám postačí projektová dokumentace vaší stavby, ze které se nadále vytvoří položkový stavební rozpočet. Po zpracování je tento rozpočet zaslán zákazníkovi.

Na základě námi vypracovaných projektových dokumentací nabízíme zákazníkům zpracování stavebních rozpočtů ať už ve zjednodušené formě tzv. agregovaný rozpočet, nebo v podrobné formě – položkový rozpočet.
Neocenitelným pomocníkem stavebníků při výběrových řízeních bývá kromě vlastní projektové dokumentace také výkaz výměr – „slepý rozpočet“ – který Vám na základě Vašeho požadavku připravíme.

Na rozpočty potom může navazovat harmonogram postupu výstavby časový, nebo časový spolu s finančním – kdy je názorně zobrazeno finanční rozložení prostředků po celý průběh stavby.

Sestavení stavebního rozpočtu realizuje kvalitně, precizně, ve sjednaném termínu a za výborné ceny.

Qualit projekty© Copyright Qualit projekty | Projektová kancelář, stavební dozor | Všechna práva vyhrazena. Tvorba webových stránek AiVision s.r.o.