Qualit projekty
Inženýrská činnost

V rámci inženýrské činnosti vykonáváme pro své zákazníky výběr pozemku s vyřízením "formalit" nutných pro převod na katastru nemovitostí. Dále zabezpečení vstupních podkladů pro projektové páce - tzv. předprojektová příprava ( PP ) - zjištění průběhů inženýrských sítí, zajištění hydrogeologického, inženýrskogeologického a radonového průzkumu. Na poddolovaných územích je nutné provést zatřídění staveniště. Součástí PP je i vynětí pozemku ze Zemědělského půdního fondu - případně stanovení odvodů za vynětí. Provádění inženýrské činnosti dále spočívá ve vyřízení územního rozhodnutí, posléze stavebního povolení, v průběhu stavby případné změny stavby a na samý závěr kolaudační řízení.

Qualit projekty© Copyright Qualit projekty | Projektová kancelář, stavební dozor | Všechna práva vyhrazena. Tvorba webových stránek AiVision s.r.o.