Qualit projekty
3D Grafika

PD připravujeme pro naše zákazníky ve 3D modelu ( prostorovém ), který umožňuje nám i zákazníkům operativně provádět úpravy dle Vašich přání s vazbou na celou stavbu a provedené úpravy zobrazovat v prostorovém modelu - tím se nabízí možnost kontroly provedených úprav. Jako výstupy z takto zpracované PD nabízíme zákazníkům fotografické snímky budoucí stavby exteriéru, ale také i interiéru. V rámci této technologie zpracování PD v součinnosti s investorem probíhá závěrečné "ladění" barevnosti fasády a kombinace použitých materiálů. Dalším z řady možných výstupů je animace - oblet okolo domu po předem definované dráze ve fotografické kvalitě obrazu. Dráhu letu je možno volit i v interiéru, popř. spojit oba předešlé popisované a vytvořit animaci exteriéru s interiérem. Takovouto animaci předáváme zákazníkům na elektronických nosičích ZIP, příp. CD-ROM. V neposlední řadě můžeme zákazníkům nabídnout virtuální realitu, kde si mohou zákazníci sami určovat směr prohlídky svého domu.Stejně jako v předchozím případě i zde předáváme výslednou projekci na nosičích ZIP, nebo CD-ROM. V poslední době je stále více využívána další možnost, kterou nabízíme svým zákazníkům - a to studie oslunění. Nikoli nic neříkající numerický výpočet, nýbrž přehledná grafická animace vrhaných stínů Vaším rodinným domem na Vašem, ale i okolních pozemcích - rovněž tak i stínění sousedních objektů na Váš pozemek, příp. dům.

Qualit projekty© Copyright Qualit projekty | Projektová kancelář, stavební dozor | Všechna práva vyhrazena. Tvorba webových stránek AiVision s.r.o.